Decide for Impact podcast
A punch in the gut and a hopeful vision for the future - Paul Behrens | Decide for Impact show 375

A punch in the gut and a hopeful vision for the future - Paul Behrens | Decide for Impact show 375

December 1, 2022

Here you will find the notes for this episode https://decideforimpact.com/show375-punch-gut-and-hopeful-vision-future-paul-behrens

Vandaag het gesprek met Paul Behrens.

Paul is an author and academic at Leiden University. His popular science book, The Best of Times, The Worst of Times: Futures from the Frontiers of Climate Science describes humanity’s current trajectory and possible futures in paired chapters of pessimism and hope, on topics including the economy, energy, land and food.

Enjoy the insights of Paul.

Let’s get started…

In this conversation with Paul I learned:

 • The COPs are like a barometer, it is where the international community is.
 • Flying does not feel right anymore for Paul.
 • Politics is all about attention. Attention is grabbed by incumbent powers.
 • Politicians are just hearing about bio-mass, hydrogen, and carbon capture.
 • Biomass is a bad way of doing it. Hydrogen there is a role for it, but much smaller than we are being told. Capturing the carbon from the power plants is not good enough. There are better alternatives, mostly wind and solar.
 • Research shows that we have underestimated how much people are willing to change. We are too cynical about our neighbors. 
 • When a group of civilians from all walks of life got a presentation from scientists about the climate, they come up with policies far beyond what the politicians thought.
 • Some of the policies these people came up with were, banning SUVs, frequent flyer levies, and cuts in meat. Not something you see a politician propose, but the people want it. Citizen assemblies.
 • 1000 people die in the EU every day, early, from air pollution.
 • We can address 70+ percent of our issues with only a handful of technologies and behavior changes.
 • Solutions are wind, solar, transmission, insulating houses, plant-based diets, and changes in transportation.
 • If would switch in the high-income nations to plant-based diets, we would save an area as large as the EU. We use about half of all habitable land for agriculture, and about 80% of that is for animal agriculture. We can revert that land back to natural cultivation. This would increase the capture of carbon.
 • Rewilding takes energy out of the storms and will reduce flooding, and nature improves mental health.
 • One wind turbine kills a bird once a year. One cat kills roughly 9 birds a year. Cars and buildings kill a magnitude more birds.
 • By acting you are building hope.
 • You need that punch in the gut for the sense of urgency.
 • You need a pessimist and hopeful view for a change.
 • We need more scientists that engage with emotions.
 • Paul is pessimistic about the buzzwords like the SDG and circular economy, it is a way to avoid things that actually make a difference.
 • Look where the impact and focus are for your company. What is the hit you want to take?
 • The SDGs are not an easy-to-remember common language with 150+ goals.
 • Would the SDG’s better when they were shorter and less mutually exclusive?
 • How we are consuming is the biggest impact.
 • There is going to be a lot of migration in the future.
 • We help these refugees over here, or we need to solve the issues over there.
 • Personal transformation for external change.
Nazimiljardairs - David de Jong | De Ondernemers Boekencast afl 66

Nazimiljardairs - David de Jong | De Ondernemers Boekencast afl 66

November 25, 2022

Je vindt de notities bij deze aflevering hier: https://decideforimpact.com/nazimiljardairs-boekencast-afl-66/

In deze aflevering hebben we het over het boek Nazimiljardairs. Wat een bijzonder en goed geschreven boek. Je wordt meegenomen door de geschiedenis van de rijkste families in Duitsland die nu nog steeds producten produceren die we kennen en gebruiken, en de rol die de oorlog en nazi’s hebben gespeeld in de groei van deze bedrijven.

Je kijkt vol ongeloof hoe ze hebben gereageerd op morele vraagstukken. Waarbij je als ondernemer in de huidige tijd ook op een morele manier naar de toekomst kunt kijken. Waar zeg ik vandaag ja tegen, waarover onze achterkleinkinderen zich straks verbazen en mogelijk liever over zwijgen.

De ondertitel van het boek van David de Jong is, de donkere geschiedenis van de rijkste families van Duitsland. Een donkere geschiedenis die ik als Nederlander niet kende.

Tom studeerde geschiedenis in Berlijn en deelt in deze podcast aflevering, inzichten en verhaallijnen die ik gemist had.

David de Jong is correspondent voor Het Financieel Dagblad in het Midden-Oosten. David was eerder verslaggever voor Bloomberg News en deed daar vier jaar onderzoek vanuit Berlijn voor dit boek.

Het is een bijzonder boek waarin ik eerst verrast was over de ondersteuning van deze rijkste families voor het nazi regime ver voor het begin van de oorlog en bij de opbouw van de oorlogsmachine. Ze verkrijgen al snel eigendom over bedrijven van Joodse eigenaren en bedrijven in overvallen landen. Tijdens de oorlog maken ze ook gebruik van slaven en krijgsgevangen, vooral vrouwen en kinderen voor het werk in hun fabrieken. Om na de oorlog er alles aan te doen om te voorkomen dat ze berecht en bestraft worden. Zelfs nu nog willen de (klein)kinderen van deze industriëlen de overlevenden niet vergoeden voor de gruwelijkheden die hun (groot)ouders hebben aangedaan en proberen dit alles nog steeds zoveel mogelijk verborgen houden.

Dit boek van David de Jong beschrijft de geschiedenis van deze families na grondig onderzoek, die mij met andere ogen heeft doen kijken naar enkele grote bedrijven, en hun producten, in Duitsland, en hun oorlogsverleden. Het boek is bijzonder, interessant en geeft een goed inzicht in dit verleden dat in Nederland nauwelijks bekend is. Het boek leest fijn terwijl het 345 pagina’s heeft en er veel familienamen door elkaar lopen.

Het boek bestaat zes delen:

 1. Volstrekt middelmatig
 2. Het nationaalsocialistische spook zal spoedig voorbij trekken
 3. De jongens zijn inmiddels al mannen geworden
 4. Jij zult verder leven
 5. Negen nullen
 6. De afrekening

Het verhaal over het museum in Israel dat Davis met zijn vrouw bezocht is de epiloog en dan vind je de stambomen van de families als aanhangsel.

In de verantwoording van de bronnen lees je hoeveel moeite David heeft gestoken in het bronnenonderzoek.

Voorin het boek zie je een overzicht van de namen van alle hoofdrolspelers. Dat is best handig wanneer je tijdens het lezen niet meer precies weet hoe het zit met al die families en hun kinderen.

 

Opvallende lessen uit het boek voor mij:

 • De dreiging van het communisme heeft de nazi partij gebruikt om miljoenen op te halen van de meest invloedrijke Duitsers in 1933 voor de verkiezingscampagne.
 • Zeg je als ondernemer op dit soort moment ja of nee voor de ondersteuning van zo’n partij en gedachtegoed.
 • De industriëlen committeren zich langzaamaan steeds meer aan het nationaal socialisme omdat ze de kansen ruiken voor hun eigen ondernemingen.
 • Steeds meer bedrijven worden opgekocht door joodse eigenaren onder druk te zetten en verkopen vaak tegen een lage waarde.
 • De familie Quandt is de rode draag in het boek, met Günther Quandt, Herbert Quandt, Harald Quandt, en Magda die na haar scheiding van Günther, trouwt met Joseph Goebbels.
 • Magda helpt via de Quandt’s het netwerk met industriëlen te ontwikkelen
 • Porsche Piëch zijn eigenlijk het enige bedrijf uit boek die door de nazi’s rijk zijn geworden. De andere genoemde families waren al rijk.
 • Eerst komen de genoemde industriëlen oneerlijk aan bedrijven, en later zetten ze dwangarbeiders in.
 • Het eigen individualistische belang om nog rijker te worden kent geen (humane) grenzen.
 • De kernvraag uit het boek, waar ga je als ondernemer in mee, en waar zeg je met je eigen geweten nee tegen?
 • De Persil-briefjes worden gebruikt om de geschiedenis van die industriëlen schoon te wassen.
 • De dreiging van Rusland vonden de geallieerden belangrijker dan de berechting van die industriëlen.
 • Hoe ga je als ondernemer met het verleden om als je weet dat je vader of grootvader dat vermogen enorm vergroot heeft tijdens zo’n oorlog.
 • Terwijl BMW responsible leadership promote is er nog steeds de Harald Quandt Stiftung gekoppeld aan BMW waar ze geen afstand van willen doen en ook niet transparant over zijn.
 • Waarom nemen die families niet meer afstand van hun eigen verleden, gaan daar transparanter mee om en dragen verantwoordelijkheid wat hun ouders en grootouders hebben aangericht?
 • In het nu kun je ook kijken wat is onze verantwoordelijkheid ten opzichte van de toekomstige generaties (De goede voorouder)
 • Dat Ferdinand Porsche de Volkswagen kever voor Hitler heeft ontworpen, daarvoor betaald is door de Nazis en daarnaast de afspraak had gemaakt dat hij 1% van iedere verkochte auto ontving.

 

Beluister hier ons gesprek over het boek Nazimiljardairs. Een bijzonder boek waarin je kennismaakt met enkele van de meest rijke families uit Duitsland waar de oorlog een sleutelrol heeft gespeeld in de ontwikkeling van de bedrijven. Een geschiedenis die in Nederland niet echt bekend is.

Bouwen aan welzijn - Jan Jongert | Decide for Impact podcast show 374

Bouwen aan welzijn - Jan Jongert | Decide for Impact podcast show 374

November 24, 2022

De notities bij deze aflevering vind je hier https://decideforimpact.com/show374-bouwen-aan-welzijn-jan-jongert/ 

Vandaag het gesprek met Jan Jongert.

Jan studeerde in 2003 af als Architect aan de Academie van Bouwkunst Rotterdam. Als medeoprichter van Superuse Studios in Rotterdam ontwerpt hij interieurs en gebouwen en ontwikkelt strategieën om de transitie naar een verantwoorde samenleving te faciliteren.

Hij richt zich op het ontwikkelen van hulpmiddelen en processen en het realiseren van tastbare projecten die lokale uitwisseling en productie mogelijk maken, als alternatief voor het transporteren en verspillen van onze middelen, producten en componenten over de hele wereld.

Jan is gespecialiseerd in het gedrag van stromen in interieurs, industriële en stedelijke omgevingen. Zijn fascinatie ligt bij het verkorten en verbinden van stromen als middel om nieuwe waarde te creëren en een samenleving te ondersteunen die verantwoordelijkheid neemt.

Er is veel achtergrond geluid bij Jan in het kantoor. Mijn excuses hiervoor.

Laten we beginnen…

In gesprek met Jan leerde ik:

 • Dat je de waarde die in goederen zit, zonder dat je ze eerste recycled, weer zo heel mogelijk op een andere plek kunt gebruiken.
 • Embodied energy – dat is alle energie en grondstoffen die opgeslagen liggen in een product.
 • Als je gaat recyclen ben je een groot deel van die embodied energy aan het vernietigen, zoals de energie die het gekost heeft om het te produceren en te monteren. Plus transport en energie om het nieuwe product te maken.
 • Cement is een van de meest vervuilende grondstoffen die er zijn, zowel in de winning als in de productie.
 • Het voormalige zwemparadijs Tropicana is een hub voor de circulaire economie.
 • Het hergebruik van materialen was hoe we 100-150 jaar geleden bouwden. Met de industrialisatie hebben we processen, specialisatie en schaalvergroting op gang gebracht waardoor we enorm veel materialen over de wereld zijn gaan transporteren.
 • De eerste opdracht was een villa in Enschede.
 • De Twentse Kabel Fabriek was leverancier van oude haspels die door 2012Architecten (later Superuse) was gebruikt voor die villa. En het staal van een textielmachine is in het huis gebruikt. Verhalen uit Enschede aan het huis verbonden.
 • De strategie van Superuse is met zo weinig mogelijk energie en zo min mogelijk nieuw bouwen. Welke gebouwen zijn er al?
 • De 1 miljoen woningen die gebouwd moeten worden in 10 jaar, hoeven voor ruim 60% niet nieuw te worden gebouwd omdat je in bestaande kantoren kunt bouwen. In de winkelcentra staan de verdiepingen boven de winkels leeg op dit moment, die kunnen opnieuw worden ingericht als woningen.
 • Nederland is een van de landen waar de gemiddelde bewoner de meeste vierkante kilometer per individu heeft, 65 m2 terwijl dat in Duitsland rond de 45 m2. We zouden dit kunnen veranderen door meer mensen gezamenlijk te huisvesten.
 • Er is voldoende huisvesting om de toekomstige groei mogelijk te maken. Er moet hiervoor bijvoorbeeld gesplitst en geïsoleerd worden.
 • De vraag begint bij wat is er in de nieuwbouw te verminderen.
 • Hoe meer we als individu in de maatschappij zitten, hoe meer ruimte we ons willen toe-eigenen en hoe meer spullen nodig hebben om dit te vullen.
 • Meer in collectieve woonvormen denken op gezamenlijk een aantal zaken delen. Dit heeft enorme systemische gevolgen zoals de zorg, vereenzaming, infrastructuur.
 • In 2030 moet 50% van alle bouwprojecten circulair gebouwd worden. Op dit moment zitten we op 8%.
 • Het stikstofprobleem zorgt ervoor dat we nu niet meer mogen bouwen. Iets wat Jan goed vindt, maar vanuit de minister die verantwoordelijk is voor stikstof, wordt dit als een probleem gezien. Terwijl het eigenlijk een dankbaar moment is om het anders te doen.
 • Ontwerpen en bouwen met de begrenzing van de bronnen en energie levert veel meer creativiteit op.
 • Welke invloed heeft de manier we belasting hebben georganiseerd in Nederland, op onze duurzame keuzes? De arbeid is zwaar belast, dus duur, de grondstoffen laag worden belast. Dus is het voordelig om een nieuw materiaal in te kopen in plaats van reparaties te doen.
 • Zouden we grondstoffen hoger belasten dan arbeid dan worden zakelijke beslissingen als vanzelf duurzamer, omdat reparatie en hergebruik voordeliger is dan vervanging.
 • Er is nu een wet in Europa dat het product gerepareerd moet kunnen worden, maar zolang arbeid niet goedkoper wordt dan materialen zal dat niet veel effect hebben.
 • Het helpt meer om het op systeem niveau aan te pakken dan een verplichting.
 • Eerst beperken van de vraag wat we nodig hebben, en de bestaande woningen zo energiezuinig mogelijk maken, met materialen die al voorhanden zijn of die afval zijn uit andere processen. Dit als een nieuw soort industrie in Nederland op te starten.
 • Ze zouden liever in steden werken waar de auto niet zo’n dominante positie inneemt, waardoor de omgeving meer ontspannen wordt.
 • Als individu kun je zoeken naar collectieven om bij aan te sluiten en meer samen te doen, zoals energievoorziening, auto’s delen, pensioen, zorgkosten, technische installaties.
 • Door voorbeelden te laten zien beginnen ze daarmee het beeld van de toekomst bij te sturen.
De mooist mogelijke toekomst - Miranda Willems | Decide for Impact 373

De mooist mogelijke toekomst - Miranda Willems | Decide for Impact 373

November 17, 2022

Hier vind je de notities bij deze aflevering https://decideforimpact.com/show373-mooist-mogelijke-toekomst-miranda-willems/

 

Vandaag het gesprek met Miranda Willems.

Miranda is social innovator. Zij wil vandaag lange termijn perspectief mogelijk maken. In Plekberaden, Toekomstberaden en andere interventies in toekomstdenken. Door te ervaren en experimenten leren we toekomstige generaties een plek te geven in onze wereld. Generatiedenken is voor haar het vergeten concept van onze eeuw.

Noot: foto van Miranda door kunstenaar fotograaf Hermen van de Waal

Laten we beginnen…

In gesprek met Miranda leerde ik:

 • Het lab toekomstige generaties heeft de belofte “voor de mooist mogelijke toekomst”
 • De kinderschoentje van het ministerie van de toekomst als symboeel voor de toekomst.
 • Alles wat we doen, denken en beslissen zal geen schade doen voor de generaties die na ons komen.
 • Plekberaden om te kijken naar hoe ziet deze plek er over 100 jaar uit en daar gaat het voor iedereen om een warme leefomgeving. Dat is een gelijke waarde die iedereen lijkt te hebben.
 • Ewen burgerraad wordt vanuit de overheid georganiseerd en een plekberaad wordt vanuit de mensen georganiseerd. Het is van onder naar boven en kleinschaliger en ook niet ingeloot. Een lichte vorm.
 • We worden een fix maatschappij, door telkens het volgende probleem te willen oplossen. Ben je bereid om uit te zoemen naar waarvoor je het doet. 
 • Begin met te verbinden met het idee van je mooist mogelijke toekomst.
 • Een coach die aan iedere coachee vraagt, “Wat doe jij voor deze kinderschoenen?”
 • Collectieve keuzes (met je team) voor de mooist mogelijke toekomst van onze kleinkinderen.
 • In plaats van het winstmechanisme, wat haal ik er uit, naar wat geef ik door, wat stop ik er in.
 • Ministerie van de toekomst doet: plekberaden (rondom een plek), themaberaden (rondom een specifiek thema), en interventies (de kinderschoentjes). Mensen die het langetermijndenken integreren.
 • Een onderhuids netwerk ontstaat van mensen die anders kijken naar de toekomst, tijdrebellen (link naar boek)
 • Het handfest voor de aarde bestaat uit vier waarden waarin zestien principes zijn beschreven dat als een soort kompas die naar eerlijkheid, gelijkwaardigheid en een gezonden leefomgeving streven.
 • Het earth Charter wordt door ondernemers gebruikt als fundament onder alles wat ze doen.
 • Het handfest is meer de waarom en de doel in de SDG zijn met het wat. De SDG’s geeft meer het gevoel dat je afzonderlijk aan de doelen werkt terwijl het meer gaat over hoe we het samen kunnen doen.
 • Als we het belang van de toekomstige generaties voorop zetten dan komt het goed.
 • De kennis (IDG’s en SDG’s en rapporten) is een middel en geen doel.
 • In deze tijd actief aanpassen, vooruit kijken en meebewegen.
 • Iedereen is welkom bij het ministerie van de toekomst.
 • Als coach wil ze jongeren een window of opportunity te geven, om de eigen vrije ruimte te vinden.
 • Ze werkt vanuit het maatschappelijke dialoog en niet vanuit een ondernemerschap die de wereld naar haar hand wil zetten.
Bedrijf Bamischijf - Cedric Muchall en Lennard Toma | De Ondernemers Boekencast afl 65

Bedrijf Bamischijf - Cedric Muchall en Lennard Toma | De Ondernemers Boekencast afl 65

November 11, 2022

De notities bij deze aflevering vind je hier https://decideforimpact.com/bedrijf-bamischijf-boekencast-afl-65/

In deze aflevering hebben we het over het boek Bedrijf Bamischijf. Een leuk boek dat lekker wegleest, vooral het eerste deel. Het tweede deel leest meer als een gemiddeld management boek, met het zes V’s raamwerk, inclusief een ezelsbrug om het te onthouden. We zijn dan ook positiever en enthousiaster over het eerste dan het tweede deel van het boek. Het tweede deel voelt wat ingewikkelder, iets wat ze in het eerste deel afraden. Met korte hoofdstukken van drie tot vijf pagina’s lees je als vanzelf nog een hoofdstuk.

De ondertitel van het boek van Cedric Muchall en Lennard Toma is, van onzinnig ‘bedrijfje spelen’ naar zinnig organiseren.

Deze ondertitel geeft ook de tweedeling in het boek weer. Het eerste deel vooral over onzinnige dingen in bedrijven en organisaties die Cedric en Lennard hebben gezien en meegemaakt.

Op advies van Tom had ik eerder een gesprek met Lennard voor de podcast. Dit boek is een verlenging van dat gesprek en in dezelfde taal. Recht voor zijn raap. Man en paard wordt genoemd. Geen opsmuk of moeilijke woorden. Het is daardoor een leuk boek geworden dat je snel en makkelijk leest. Plus, je krijgt een paar interessante inzichten voor in je eigen bedrijf.

Opvallende lessen uit het boek voor mij:

 • Vergaderen is zinvol wanneer je het goed doet.
 • Als je jezelf kunt zijn in het bedrijf en richting klanten is dat stress verlagend en productief.
 • Probeer zo min mogelijk regels te hebben, het beste maar één regel en praat er met elkaar over in plaats van ze op te schrijven en op te hangen.
 • Als je in moeilijke tijden moet ingrijpen in je bedrijf, begin altijd bij jezelf.
 • Zie groei als middel nooit als doel.
 • Krimp op macro-economisch niveau, op bedrijfsniveau die een purpose hebben juist wel moeten groeien.
 • Voor diversiteit mag je mensen best voordeel geven. Je moet extra tijd stoppen in het werven van andere mensen.
 • op het moment dat je waarden opschrijft en ophangt, dan wordt er niet meer over gesproken. Terwijl er vooral over praten zorgt voor meer beleving.

Beluister hier ons gesprek over het boek Bedrijf Bamischijf, net als het boek is onze bespreking opgedeeld in twee delen. In het eerste deel gaan we uitgebreid in op het onzinnig bedrijfje spelen. Het tweede deel gaan we snel doorheen en lijkt het meer op een standaard management boek.

Het fossiele brandstof feest is voorbij - Ronald Rovers | Decide for Impact show 372

Het fossiele brandstof feest is voorbij - Ronald Rovers | Decide for Impact show 372

November 10, 2022

De notities bij deze aflevering vind je hier https://decideforimpact.com/show372-het-fossiele-brandstof-feest-is-voorbij-ronald-rovers/(opent in een nieuwe tab)

Vandaag het gesprek met Ronald Rovers.

Ronald heeft meer dan 35 jaar ervaring in duurzaam bouwen en stedelijke duurzaamheid, en rond 25 jaar in het internationale veld. De belangrijkste focus ligt op “Zero impact Built Environments”, in onderzoek, onderwijs en als adviseur.

Ronald heeft als professor aan verschillende universiteiten gewerkt en loopt sinds 30 jaar parallel aan zijn eigen onderzoeksbureau. Hij was actief in vele internationale projecten. en initiatiefnemer en organisator van de 1e Wereldconferentie Duurzaam Bouwen in 2000, in Maastricht.

Momenteel runt hij zijn eigen onderzoeksbureau, geeft masterclasses en lezingen en publiceert, in 2018 verscheen het boek “Gebroken Kringlopen”, in 2019 gevolgd door de Engelse versie “People vs Resources”.

Laten we beginnen…

In gesprek met Ronald leerde ik:

 • Een Duits architecten bureau die een kantoor en woonhuis heeft ontwikkeld en opgeleverd waar geen verwarmingsinstallatie in zit. We hebben de neiging om verwarming en lucht klimaat technisch op te lossen, maar het kan ook anders door dingen weg te halen.
 • We leven op een eindige aarde, zegt Ronald Rovers in zijn boek Gebroken kringlopen. Ook wat grondstoffen betreft, of het nu gaat om zeldzame metalen of zand, raken de eindige voorraden uiteindelijk uitgeput. Als we op een volhoudbare, duurzame manier willen omgaan met grondstoffen, zullen we drastische keuzes moeten maken. Ook als dat een lager welvaartsniveau inhoudt.
 • Een grachtenpand uit 1900 verbruikt evenveel energie als een huis uit 2000. Dat komt omdat we in 1900 maar een kamer verwarmden en alleen ‘s avonds, nu verwarmen we het hele huis voor een groot gedeelte van de dag.
 • Technisch is het wel slim maar we zijn er in energieverbruik niet op vooruit gegaan ondanks alle energiebesparingscampagnes. We hebben ons comfort verhoogd.
 • In deze tijd met de energie- en klimaatcrisis moeten we op koude dagen zoveel mogelijk in een kleine ruimte leven en alleen deze ruimte verwarmen.
 • In de winter, als er gebrek aan hernieuwbare energie is, moet je niet willen leven als god in Frankrijk. Dus voor wonen, net als voor voedsel, rekening houden met de seizoenen.
 • De bouw verandert traag, het helpt wanneer de overheid oplegt dat we alleen nog maar nul-energie woningen bouwen. De kern wordt geissoleerd en niet de hele woning (bij bestaande woningen).
 • In de winter als het echt koud is, het kantoor mijn huis ook niet verwarmen maar in de woonkamer of keuken gaan werken.
 • We hebben vooral een materiaal probleem, meer nog dan een energieprobleem.
 • We kunnen beter een houten lantaarnpaal gebruiken dan een van aluminium.
 • De techno-optimisten – die technologie willen gebruiken om een probleem op te lossen, maar vermenigvuldig het eens met 8 miljard mensen.
 • De IPCC zegt dat de 1,5 graad al niet meer haalbaar is, Ronald zegt dat de 2 graden ook niet meer mogelijk is.
 • We redeneren vooral in reducties, dat een techniek de CO2 procenten omlaag brengen. Het lastige is dat het cumulatief is. Je moet de jaarlijkse uitstoot bij elkaar optellen, dan zie je dat we over een paar jaar al door het maximale plafond van de CO2 die de aarde kan verwerken. Over 8 jaar zitten we op dat 2 graden budget, dan moeten we dus op nul uitstoot zitten.
 • Alles wordt geprojecteerd wordt naar de toekomst, vertrouwd Ronald niet. Anders reken je je nu al rijk met iets waarvan je niet weet dat het in de toekomst werkelijk gebeurt.
 • Wat echt helpt is dat de energieprijzen omhoog vliegen. Dat moet je dus niet generiek vanuit de overheid willen compenseren. Zo gaan mensen eerst investeren in de zomer/winterwoning in plaats van vliegen.
 • De prikkels die verandering mogelijk maken. Die moet je ook laten gebeuren anders ben je aan het uitstellen en dan wordt de klap harder.
 • Musk is een gewiekste autodealer.
 • Nieuwe auto’s zijn onzin. Bouw bestaande auto’s om met een elektrische aandrijving.
 • Amsterdam heeft 50.000 laadpalen nodig als iedereen een elektrische auto heeft.
 • We hebben geen autoprobleem maar een mobiliteitsprobleem.
 • Stel je eens voor dat fosiele energie niet meer kan morgen. Dan worden veel dingen minder, minder reizen, minstens 50% minder spullen kopen.
 • Binnen een volhoudbaar model blijven, zodat de natuur het kan regeneren en herhalen.
 • We moeten van 30 ton naar 1 ton grondstoffen verbruik per persoon.
 • Waarom hebben woonbuurten tweerichtingsverkeer. Met eenrichtingsverkeer heb je maar de helft van de weg nodig. Onderhoud met 50% afgenomen, grondstoffen die je circulair kunt inzetten en grond bijgekregen die je anders kunt inzetten bijv. Urban farming.
 • Als het om zonnecellen gaat is de Solarge (link) de meest interessante oplossing.
 • We hebben een tijdje feest gehad met de fossiele brandstoffen.
 • De industrie weer naar Europa halen.
 • Ronald is niet voor kernenergie omdat het een tussenoplossing is, maar hou de bestaand kerncetrales zo lang mogelijk open. Tijd winnen om de bestaande fossiele centrales te verwijderen.
 • Groene economische groei gaat niet lukken.
 • In 1888 stootte de fosiele brandstofgrebruik al meer CO2 uit als de aarde kon vastleggen (Dukes). Toen zijn we door de grens heengegaan wat de aarde zelf kon compenseren. Met de kennis en technieken van nu op het niveau van 1960 leven.
 • Het wordt vooral materiaal minder, het hoeft niet wat plezier betreft of welzijn minder te zijn, maar wel minder spullen gebruiken.
 • Het energieprobleem is vooral een materialen problemen. We moeten materialen gebruiken die zo weinig mogelijk hernieuwbare energie nodig hebt.
 • Beton moet je niet gebruiken om woning te bouwen. De toekomst van de bouw is vegetarisch.
 • We hebben iets tegen de boer, maar iets tegen de manier van boeren. We moeten anders gaan boeren, biologisch voor voedsel en materialen.
De toekomstige directeur van Greenpeace Nederland - Sarah van Buren | Decide for Impact show 371

De toekomstige directeur van Greenpeace Nederland - Sarah van Buren | Decide for Impact show 371

November 3, 2022

De notities bij deze aflevering vind je hier https://decideforimpact.com/show371-de-toekomstige-directeur-van-greenpeace-nederland-sarah-van-buren/

 

Vandaag het gesprek met Sarah van Buren.

Sarah is klimaatactivist, feminist en freelancer. Van haar levensmissie heeft ze haar gemaakt en inmiddels werk ik aan campagnes bij non-profit organisaties zoals Greenpeace Nederland en The Pollinators. In 2021 heeft ze de YLBA gewonnen wat ontzettend veel deuren voor haar heeft geopend. Hierdoor is ze dichter bij haar droom gekomen om directeur van Greenpeace Nederland te worden. De weg naar het verwezenlijken van deze droom gebruikt ze om verder te ontdekken aan welke knoppen ze wil en kan draaien om een groenere, duurzaamere en eerlijkere samenleving te creëren. Voor haar begint dat op dit moment met jongerenparticipatie binnen het landbouw en voedselsysteem in Nederland.

Voor de rest is ze dagelijks bezig met duurzaamheid. In de zomer van 2022 heeft ze een reis van 126 uur (heen en terug) gemaakt, zonder te vliegen. Ze had een bruiloft op Sicilië en ze is met de trein en boot daar naartoe gegaan. Dit is een hele bijzondere reis geweest en heeft ook veel mensen geïnspireerd om anders tegen reizen aan te kijken.

Laten we beginnen…

In gesprek met Sarah leerde ik:

 • Met haar pitch om dat ze directeur wil worden van Greenpeace Nederland won ze de Young Ladies Business Academy van 2020.
 • Ze heeft veel strijdkracht om de wereld te verbeteren vanuit de positie met de macht die ze heeft als directeur van Greenpeace.
 • Een vrouw als directeur in deze positie helpt omdat ze duidelijk en empathisch te zijn.
 • Door zich uit te spreken over deze gedachte kreeg ze focus, energie, aanhakingspunt en binnenkomer.
 • 46,2 kg verborgen soja in een gemiddeld Nederlands dieet per jaar per persoon. Dit staat gelijk aan 1 ha ontbossing in de Cerrado.
 • Monsieur Vegan, Katja Diehl en Nel Schellekens die met hun activiteiten mijn gedrag langzaam maar zeker veranderen.
 • Per dag gaat er 48 miljoen euro subsidie naar fossiele brandstoffen
 • Ze wil jongeren een handelingsperspectief laten zien voor het klimaatprobleem.
 • Jong en klimaat beweging, die zitten meer op lobby en jongeren participatie.
 • Ze had het gevoel dat ze moest kiezen om activist zijn, of politiek actief zijn of vanuit het bedrijfsleven van binnenuit werken aan de verandering, of juist voor non-profits werken.
 • Ze is gaan actievoeren omdat ze zich niet gehoord voelden.
 • Welke middelen heb je om belangen te veranderen? Een van de middelen is burgerlijke ongehoorzaamheid, zoals Rosa Parks en Greta Thunberg.
 • Activisme is een belichaming van bepaalde principes. Je gebruikt je lichaam om iets te blokkeren.
 • Er zijn veel manieren om de landbouw anders, meer duurzaam te organiseren, zoals agro ecologie, permacultuur, regeneratieve landbouw, kringloop landbouw, voedselbossen, waar de overheid een rol heeft om de transitie te ondersteunen.
 • Bodemonderzoek in het Amazonegebied heeft laten zien waar mensen wonen en regeneratieve landbouw heeft plaatsgevonden een veel dikkere humuslaag is ontstaan.
 • Er hoort geen scheiding te zijn tussen landbouw en natuur, en dat is er nu wel in Nederland.
 • Er zijn nog voldoende redenen om als jonge vrouw feminist te zijn, ze hebben nog steeds dezelfde kansen als een man op de arbeidsmarkt. Het gaat verder dan dat voor Sarah, het gaat ook over de seksuele revolutie.
 • Feminisme gaat over gelijke rechten voor iedereen.
 • Abortus staat nog steeds in het Nederlands strafboek.
 • Het activisme zit diep in haar, daarbij is het belangrijk dat je de juiste onderwerpen om voor te strijden moet kiezen.
 • Op dit moment concentreert ze zich op voeding en landbouw.
 • Binnen Europa vliegen is een no-go voor Sarah.
 • Principes zijn pas principes als ze pijn doen.
 • Cirkel van controle, concern en invloed.
 • Ze is freelancer en haar bedrijf heet de Groene campaigner. Ze heeft o.a. Gewerkt voor Greenpeace Nederland, IVN en De Pollinator.
 • Creëer je eigen werk als freelancer, ze gaat een jongeren conferentie organiseren over landbouw, voedsel en natuur.
 • Ze hoopt dat ouderen de jongeren een podium gaan bieden, waar jongeren ook beloond worden voor hun talenten.
Autonomie Verbondenheid Competentie Purpose - Matthijs Steeneveld | De Ondernemers Boekencast afl 64

Autonomie Verbondenheid Competentie Purpose - Matthijs Steeneveld | De Ondernemers Boekencast afl 64

October 28, 2022

De volledige notities van deze aflevering vind je hier https://decideforimpact.com/autonomie-verbondenheid-competentie-purpose-boekencast-afl-64/

In deze aflevering hebben we het over het boek Autonomie verbondenheid competentie purpose van Matthijs Steeneveld. Een boek dat uitgaat van een verticaal ingerichte organisatie. Het boek is een goede inleiding om te ontdekken hoe je medewerkers kunnen floreren in hun werk.

Wat Tom en mij betreft mist het boek aandacht voor meer horizontaal ingerichte organisaties, waarde leider/manager naast het team staat en een meer coachende rol heeft, waardoor autonomie bij de medewerkers en het team meer oprecht aanvoelt.

Door deze basisbehoeften van de medewerkers te ondersteunen werken mensen harder, efficiënter en voelen zich daar goed bij. De vraag die ik hierbij stelde is, doet een bedrijf dit omdat ze meer resultaat willen behalen of omdat ze het goede met de mensen voor hebben? Maakt dit uit voor het resultaat?

 

De ondertitel van het boek is, Leidinggeven aan mensen met de kennis van nu. Het boek is geschreven door Matthijs Steeneveld.

Interessant boek, veel theorie en verdieping via de voetnoten mogelijk. Genoeg dingen waarin Matthijs de ruimte laat om zelf te onderzoeken. Een bekend onderwerp waar we het al vaker over gehad hebben. Als leider een belangrijk onderwerp. Praktische tips in de interventies.

Boek is opgedeeld in 4 delen

 1. Goed werk
 2. Van theorie naar jouw praktijk
 3. Goed werk mogelijk maken
 4. Interventiehoofdstukken

Een krachtige samenvatting van het boek vind je op pag 31 en 32:

 • Autonomie – is het ervaren van eigen, vrije keuze, het zelf bepalen wat en hoe je doet, denkt en voelt
 • Verbondenheid – is de ervaring van verbinding met andere mensen, erbij horen en gewaardeerd worden
 • Competentie – gaat om het ervaren van meesterschap en effectiviteit in de dingen die we doen
 • Purpose – is het kunnen ervaren van zingeving, voldoening door bij te dragen aan iets dat waardevol is

Opvallende lessen uit het boek voor mij:

 •  Het boek is een samenvoeging van de zelfdeterminatie theorie van Deci en Ryan en de drie elementen uit Drive van Daniel Pink.
 • Wil je als leider dat mensen in het teal floreren ontwikkel dan de vier basisbehoeften in je organisatie.
 • Begin bij de basisbehoefte autonomie
 • Psychologische veiligheid lijkt de belangrijkste voorwaarde te zijn voor autonomie en de andere drie behoeften.
 • Er worden veel interventies genoemd, maar door vooral aandacht te geven aan psychologische veiligheid in je organisatie gaat de rest als vanzelf.
 • Floreren en presteren van iedereen in het bedrijf zorgt voor gelukkige en gezonde medewerkers. Dat heeft een positief effect op de resultaten van de medewerkers, daarmee voor de klanten en daarom op het financiële resultaat van het bedrijf.
 • Wil je dat mensen floreren, begin met psychologische veiligheid en het geven en ondersteunen van autonomie.

 

Omarm de chaos in je eigen leven - Mischa Verheijden | Decide for Impact podcast Show 370

Omarm de chaos in je eigen leven - Mischa Verheijden | Decide for Impact podcast Show 370

October 27, 2022

Je vindt de notities van deze aflevering op https://decideforimpact.com/show370-omarm-de-chaos-in-je-eigen-leven-mischa-verheijden/

 

Vandaag het gesprek met Mischa Verheijden.

Mischa begon met schrijven als muziekjournalist. Co-auteur van vier boeken, waaronder Disrupt Jezelf: als je de wereld echt vooruit wil helpen, begin dan met innoveren aan de binnenkant met Elke Leyman en Omarm de Chaos met transitieprofessor Jan Rotmans. 

Medeoprichter van de coöperatieve vennootschap Re-story dat de toekomst als een gezamenlijke onderneming ziet. We doen dat met verhalen van denkers met inspirerende ideeën en doeners met richtinggevende initiatieven. Daarnaast is Re-story een community en helpen we bij bedrijven bij hun storytelling rond duurzaamheid en change.

Een mooi gesprek dat een beetje alle kanten op ging. Waarin ik probeerde niet de verschillen, maar de overeenkomsten op te zoeken.

Laten we beginnen…

In gesprek met Mischa leerde ik:

 • Het kan wel anders zegt Re:story
 • We moeten het samens doen. https://www.re-story.be/nl/stories/2022/samens-woord-van-het-jaar-2022
 • In 2019 gestart met Re:story met een crowdfunding 
 • Een cooperative is geen business model. Het vormt het eigen vermogen en geeft weinig bewegingsruimte.
 • Ze verdienen geld om te leven om te schrijven voor bedrijven met verhalen rondom duurzaamheid en verandering.
 • Inspiratie (platform), Interactie (community), Inplementatie (bedrijven) – leiden tot vierde ‘i’ impact.
 • Er zijn veel bedrijven die mooie dingen doen, maar daar niet mee naar buiten durven te komen omdat ze bang zijn om veroordeeld te worden van greenwashing.
 • De crowdfunding hadden ze gedaan als vereniging en het heeft veel moeite en geld gekost omdat naderhand om te zetten naar een coöperatie.
 • Het is enorm slopend om je crowdfunding te doen slagen.
 • Ze hebben met de crowdfunding EUR 36.000 opgehaald en een deel van die funders zijn cooperanten geworden.
 • Het aanbod in de crowdfunding was te ingewikkeld, er waren drie uitvoeringen. Nu kun je alleen cooperant en community lid worden.
 • Ze lopen zelf ook regelmatig tegen overtuigingen aan en moeten dan een nieuw verhaal voor zichzelf schrijven.
 • Indirect effect van een Booking.com is bijvoorbeeld dat mensen wakker worden gehouden door het lawaai van de rolkoffers in de nacht.
 • Zebra’s moeten financieel gezond zijn en een maatschappelijke impact hebben.
 • Beter voor mij en beter voor de wereld moeten hand in hand gaan.
 • De persoonlijke transitie moet ieder voor zichzelf doen. Daar is geen format voor.
 • De sustainable development goals (SDG’s) is oude wijn in nieuwe zakken en nog steeds gebasseerd op groei. Beter is het nastreven van de 18 veroorzakers van de SDG’s, de Sustainable Development Enablers (SDE’s).
 • Re-storyation bedacht door filosoof Charles Eisenstein
 • Met de chaos omarmen moeten we samen zoeken naar de perspectieven er zijn om uit de chaos te komen.
 • De kern is dat we te veel op de korte termijn denken en vanuit economische standpunten.
 • Een nieuwe manier van denken en kijken over, wat je zelf belangrijk vindt, wie jezelf bent, wat je te doen hebt.
 • De illusie van machteloosheid, dat je als eenling niet veel unt doen om een verandering te bewerkstelligen.
 • De grootste veranderingen komen altijd van eenlingen zoals Greta Thunberg.
 • Voor de sociale revolutie zijn vier groepen mensen nodig volgens Hilary Cottan, intellectuelen, maatschappelijk middenveld (vakbonden en bewegingen als Extinction Rebellion), ondernemers en politieke leiders.
 • Als ondernemer ga je van crisis naar crisis, en ziet dat niet als bedreiging maar als een kans om het anders te doen.
 • Het verschil maak je al als je al een persoon beraakt.
 • Jan Rotmans werd jaren genegeerd met zijn berichten over de klimaatveranderingen. Nu krijgt hij veel weerstand en haat. Jan geeft aan dat weerstand goed is, want dan wordt je gehoord.
Samen kom je verder én ga je sneller - Mark Vletter

Samen kom je verder én ga je sneller - Mark Vletter

October 20, 2022

De notities en links bij deze aflevering vind je hier https://decideforimpact.com/show369-samen-verder-sneller-mark-vletter/

 

Vandaag het gesprek met Mark Vletter.

Mark is een rebel met een goed doel en oprichter van Voys & Devhouse Spindle. De business to business bedrijven zijn actief in de internet- en telecomsector en behoren al jaren tot de snelstgroeiende technologiebedrijven van Europa.

Gelijkwaardigheid vormt binnen de organisaties de rode draad. Die gelijkwaardigheid komt onder andere tot uiting in de manier van organiseren; alle bedrijven werken zonder management en functies en zijn daarmee volledig zelfsturend.

De technologie die bij de bedrijven wordt ontwikkeld is beschikbaar onder open source licentie. Ook wordt er actief bijgedragen aan projecten die de standaard vormen voor open communicatie en door miljoenen bedrijven over de hele wereld worden gebruikt. Met 48percent.org proberen de bedrijven mensen die nog niet zijn aangesloten voorzien van toegang tot communicatie.

Laten we beginnen…

In gesprek met Mark leerde ik:

 • Alleen ga je snel, samen kom je ver, maar hij heeft ontdekt dat je samen ook sneller gaat.
 • 1% van de omzet gaat naar de stichting 48percent
 • 48percent houdt zich bezig met het faciliteren van connectiviteit en internet connecties op plekken waar dat niet is.
 • Ze concentreren zich daarbij op betaalbare toegang tot connectiviteit, je wilt dat digitale geletterdheid hoog genoeg is om dit toegang te gebruiken en ze willen dat mensen dat op een veilige en private manier kunnen doen. Ze ondersteunen daarbij lokalen initiatieven.
 • Na zijn bezoek aan Haïti heeft Mark lang overwogen om een stichting te starten voor connectiviteit in zo’n regio, maar een stichting is altijd op zoek naar geld.
 • Waar heb je de meeste impact? Simpel voorbeeld 1 euro hier is lokaal some wel vier keer zoveel waard. Dus beter hier verdienen en daar financieel en met kennis ondersteunen via lokale initiatieven.
 • De software van Voys is volledig open source.
 • Het bedrijf is niet alleen van Mark, hij is een van de schakels die het toevallig heeft opgericht. Iedereen draagt bij aan het bedrijf, de medewerkers en ook de klanten.
 • Klanten kiezen primair voor Voys omdat ze een probleem van de klant oplossen, ze zorgen ervoor dat ze telefonisch bereikbaar zijn. 
 • Veel bedrijven overschatten de why (Simon Sinek), mensen komen bij je vanwege de what. Dat heeft voor heel veel mensen al genoeg waarde.
 • We krijgen de klanten en medewerkers die we verdienen.
 • Een bedrijfscultuur is het gedrag. Welke gedrag vinden we leuk en gaan we akkoord met elkaar.
 • Het besluitvormingsmodel heeft 4 elementen: hoe zeker ben je over iets, hoe urgent is het, kan ik terugkomen op de beslissing, en wat is de impact van de beslissing. Helpt mensen om snel besluiten te nemen en in actie te komen.
 • De bouwen, meten en leren loop.
 • Kan ik terugkomen op beslissingen is heel waardevol gebleken.
 • Het werkelijk leren zit in de reflectie op het proces.
 • Matt Mullenweg (Automattic – WordPress.com) noemt de motivatie achter de genomen beslissingen hun grootste bedrijfswaarde.
 • Zelfsturing kan zo goed worden toegepast door het internet.
 • Het internet heeft vier dingen gedaan: informatie platgeslagen (het delen van informatie heeft waarde gekregen), communicatie platgeslagen, publicatie en distributie gedemocratiseerd. 
 • De machtposities van bedrijven als Facebook, Apple, Amazon, Microsoft, Google die mag kleiner. Dit mag in Europa beter gereguleerd worden.
 • Groeien als doel niet gezond, maar economische groei als resultaat heel mooi.
 • Je bedrijf bestaat in de maatschappelijke omgeving waarin zij opereert, dat weer bestaat in de ecologie waar we allemaal deel van uitmaken.
 • Het econimische model valt in elkaar als je de werkelijke prijs berekend van een boek als Alleen maar bazen.
 • Een regeneratief bedrijf is ingewikkeld in de huidige omgeving.
 • Vier niveau’s van zelfsturing: een manager, zelf management, zelf vormgeven, zelfsturing.
 • Vanaf 25 medewerkers ontstaat de behoefte van het formaliseren van wie is waar verantwoordelijk voor.
 • Succes is het geluk steeds dichterbij jezelf te vinden.
 • Waar laat het bedrijf aan na bij steward ownership. Hij zou graag de maatschappij, de mensen die er werken en de klant stewards maken.
 • We hebben drie typen werk: echt werk, nepbanen (hier mee stoppen), en kenniswerk. Kenniswerk kun je niet meten in productiviteit.
 • Je mag dit leven een keer oefenen, doe het dan goed en stop met nepbanen.
 • Dat je meer uren moet maken om productiever te zijn is een van de grootste misverstanden van de moderne tijd.
 • Dat we niet leren hoe we digitaal fit zijn en een betere kenniswerker worden is misschien wel de grootste kapitaalvernietiging.
 • Het is absurd dat mensen die iets toevoegen, belasten en de mensen die ern iets voor hebben gedaan, niet belasten. Belasting op vermogen invoeren, zo snel mogelijk.
 • Als je ‘ze’ niet hier wilt hebben (vluchtelingen), dan moet je er daar voor betalen.
Podbean App

Play this podcast on Podbean App