Decide for Impact podcast
Hoe maken grote doelen gelukkig? - Erno Hannink | Decide for Impact show 358

Hoe maken grote doelen gelukkig? - Erno Hannink | Decide for Impact show 358

August 4, 2022

De notities van deze aflevering vind je hier https://decideforimpact.com/show358-grote-doelen-gelukkig/

Vandaag geen gast, maar ik ga het hebben over doelen. In een aantal gesprekken de afgelopen dagen kwam dit telkens weer terug. Ze hadden duidelijke doelen op een dag haalde die, maar hadden een onbestemd gevoel.

Je hebt een duidelijk doel voor dit kwartaal. Daarnaast schrijf je iedere dag de belangrijkste doelen op die je vandaag moet doen om dichter bij dat kwartaaldoel te komen. Aan het einde van de dag heb je de doelen van de dag gehaald, maar heb je niet het voldane gevoel dat je had verwacht.

Sterker nog, je bent niet tevreden. Je honger naar concreet resultaat is niet gestild, omdat de grote doelen achter de dagelijkse doelen nog niet zijn afgerond.

Wat doe je als het behalen van de gestelde doelen voor de dag, aan het einde van de dag niet gelukkig maken?

Laten we beginnen…

Superfalen - Frank Deuring | De Ondernemers Boekencast afl 58

Superfalen - Frank Deuring | De Ondernemers Boekencast afl 58

July 29, 2022

De notities van deze aflevering vind je hier https://decideforimpact.com/superfalen-boekencast-afl-58

het boek Superfalen, geschreven door Frank Deuring heeft als ondertitel, Creëer radicale openheid over fouten in organisaties.

Het boek, is dun, leest lekker weg en heeft aandacht voor een interessant onderwerp. Frank beschrijft fouten die hij zelf maakte in het verleden als goed voorbeeld, daarnaast verschillende voorbeelden van anderen.

We kunnen als organisatie veel leren van onze fouten, bijzonder dat we het toch lastig vinden om ze te delen.

Je leest het boek in twee avonden uit. Frank gebruikt, als voormalig stand up comedy artiest, veel humor in het boek. De kern van het boek hangt aan twee van zijn favoriete boeken van Amy Edmondson en Carol Dweck, De onbevreesde organisatie en Mindset.

 

Tom verteld in deze aflevering wat de twee punten zijn waarop hij kritisch is in dit boek. Een klassiek voorbeeld waarbij veel Amerikaanse voorbeelden worden gebruikt, boeken en TED talks, terwijl er zoveel voorbeelden in Europa en Nederland zijn die in de kern al beter in elkaar zitten. De problemen en geweldige oplossing voor dat probleem komt in Europa eigenlijk niet voor. Tom noemt bijvoorbeeld de groeimindset, dat is de standaard. Iedereen kan hier naar de universiteit.

Het andere punt waar Tom kritisch is bij dit laatste hoofdstuk. We gaan iemand aanstellen die zich druk maakt over fouten maken, iemand op C-level. Een niveau dat in Rijnlandse bedrijven niet gebruikelijk is. Wanneer je zorgt voor een veilige omgeving, autonomie ondersteunt, verbinding ondersteunt en vertrouwen geeft dan is fouten maken onderdeel van de ontwikkeling. Bouw een veilige omgeving in plaats van aparte plekken waar je trots bent op fouten, iemand die de beste fout heeft gemaakt. Waarom weer een competitie en mensen op een podium zetten? Omdat dit past in de Anglo Amerikaanse wereld. Het past niet in een omgeving die ons als Nederlanders veel beter ligt, de Rijnlandse organisatie. 

 

Opvallende lessen uit het boek voor mij:

 • Fouten maken mag.
 • Door openlijk over je fouten te praten leer je.
 • Door te praten over de dingen waarvoor je je schaamt, verdwijnt langzaam maar zeker de schaamte.
 • Door een psychologische veilige omgeving te creëren in je bedrijf bouw je het fundament voor fouten maken en leren.
 • ‘nog niet’ past goed in mijn taalgebruik. Op genoeg fronten ben ik me aan het ontwikkelen en ben ik nog niet waar ik wil zijn. Het kan zijn dat ik voor sommige aspecten zelf mijn hele leven nodig heb, en dat is geen probleem. Een groeimindset tot het einde.

Beluister hier ons gesprek over het boek Superfalen van Frank During. Een boek dat het startpunt kan zijn voor de verdieping in een bedrijf waar iedereen zich veilig voelt om te leren. Het boek en deze aflevering heeft voldoende voorbeelden voor verdieping.

 

We kregen het boek opgestuurd via Sabine Zurel. Dank je wel.

Impact en winst verbeteren met dit whitepaper - Erno Hannink | Decide for Impact show 357

Impact en winst verbeteren met dit whitepaper - Erno Hannink | Decide for Impact show 357

July 28, 2022

De notities en links bij deze aflevering vind je hier https://decideforimpact.com/impact-en-winst-verbeteren-met-dit-whitepaper/

 

Vandaag geen gast, maar ik ga iets met je delen over het whitepaper dat ik in mei 2022 publiceerde.

Als je deze whitepaper gelezen hebt, dan heb je de kennis en de hulpmiddelen om besluiten te nemen met aandacht, dan kun je uit de waan van de dag komen, het belangrijkste werk oppakken en afronden.

Het whitepaper bestaat uit drie delen:

 1. Wat er misgaat met de langetermijnbesluiten bij ondernemers
 2. Waarom nú anders
 3. De drie besluiten die het verschil maken

Inclusief handige hulpmiddelen die je direct kunt gebruiken.

Deze whitepaper heb ik geschreven om ondernemers zoals jij te helpen om hun besluitvormingsproces te veranderen zodat je bedrijf groeit in impact.

Laten we beginnen…

De toekomstvaste zorg droom - Egge van der Poel | Decide for Impact show 356

De toekomstvaste zorg droom - Egge van der Poel | Decide for Impact show 356

July 21, 2022

De notities van dit gesprek vind je hier https://decideforimpact.com/show356-de-toekomstvaste-zorg-droom-egge-van-der-poel/

Vandaag het gesprek met Egge van der Poel.

Egge is een beta met een alfarandje. Gepromoveerd in de experimentele deeltjesfysica met daarnaast een Bachelor als filosoof. Hij heeft een nieuwsgierige aard en een passie voor communicatie. Hij past niet makkelijk in hokjes en gebruikt die eigenschap om bruggen te bouwen.

Laten we beginnen…

In gesprek met Egge van der Poel leerde ik:

 • hoe het Higgs deeltje is aangetoond in CERN
 • De samenwerking in CERN is bijzonder en is een goed voorbeeld hoe het ook zou kunnen in de zorg.
 • Meer data en kennis delen in de zorg is belangrijk.
 • Het ontstaan van het internet heeft de oorsprong in CERN.
 • Kwetsbaarheid als kracht is geen kerncompetentie in de hierachische omgeving van een ziekenhuis. Terwijl dit belangrijk is voor de cultuurverandering die nodig is.
 • De grootste bottle-kneck is het gezamenlijke doel die nodig is voor de transitie naar een nieuwe vorm van gezondheid en zorg.
 • Zorg bieden en dat levert geld op, is een vreemd uitgangspunt.
 • Als de ouderen groep gaat eisen dat alles kan en alles moet, dan is de zorg onbetaalbaar.
 • Preventie heeft geen verdienmodel. Er is geen model dat er voor zorgt dat we we beginnen bij gezonder leven.
 • Delen van informatie en kennis heeft geen verdienmodel, maar delen zou wel de standaard moeten zijn.
 • Stichting Corona in kaart is briljant mislukt. Ze kregen de publieksprijs in de zorg.
 • Er wordt veel data naar beleidsmensen gestuurd, maar waar is de terugkoppeling naar de mensen die het werk doen?
 • Met een gezamenlijk doel kun je vanuit vertrouwen en een lerende houding samen vooruit.
 • Geen vertrouwen in de mensen die zeggen dat ze de toekomst kennen. Het top-down gaat niet werken.
 • Leidersschap is nodig om te proberen en dat falen nodig is.
 • Als leider moet je de superfaler onder de superfalers zijn.
 • De shit en de cultuur sijpelt naar beneden.
 • De gemeenschappelijke waarden hebben we eruit gemanaged in de BV Nederland want het kan beter, sneller, efficienter en groei.
 • Economische groei zorgt niet voor sociale cohesie; vermogensongeljkheid = kansen ongelijkheid
 • De maanlanding is eindig denken. “Je moonshot” is dan ook bekrompen denken. Want als je op de maan staat, dan is het spel gewonnen.
 • Rensmeesterschap zit diep in onze cultuur, maar het neoliberisme heeft hard toegeslagen.
 • Het boel Geheelmeesters is opgedeeld in drie delen: dromen, ontwaken en ontwerpen.
 • Het duurzaam maken van je IC – Egge in gesprek met Nicole Hunfeld
 • Dromen, durven, doen op een manier dat we sneller leren met elkaar.
 • Als we de geonzheidszorg anders willen doen dan moet er meer aandacht komen voor het deel gezondheid, nu is er vooral aandacht voor de zorg.
 • De grote bedrijven moeten zichzelf pijn gaan doen, ze moeten een transitie door.
 • Je moet doen wat nodig is, en jouw organisatie doet er niet toe.
 • Er is niemand die werkloos wordt omdat we dingen anders gaan inregelen in zorg.
 • Je hebt geen grote gebouwen nodig voor zorg. Oud denken wat in dure stenen wordt gestopt. Je wil zo min mogelijk mensen bij je hebben.
 • Durf je jouw organisatie in twijfel te trekken in het bestaan?
 • Negentig procent in de gezondheid van de mens wordt bepaald door dingen die niets met zorg te maken hebben.
 • We steken 110 miljard in de zorg en we doen heel weinig aan bestaanszekerheid.
De winstparadox - Jan Eeckhout | De Ondernemers Boekencast afl 57

De winstparadox - Jan Eeckhout | De Ondernemers Boekencast afl 57

July 15, 2022

De volledige notities bij deze aflevering vind je hier https://decideforimpact.com/de-winstparadox-boekencast-afl-57

 

In deze aflevering hebben we het over het boek De Winstparadox . Een zeer interessant boek met goede inzichten en analyses wat de gevolgen van de opkomst van supersterbedrijven met zich mee heeft gebracht. De welvaart mag dan (voor enkele) wel gestegen zijn, maar het welzijn daalt. Het streven van de ondernemer om een bedrijf altijd te laten groeien en de winst te vergroten, vraagt ergens om een rem. Jan deelt in het laatste hoofdstuk zijn visie over deze rem voor een gezonde balans en een betere verdeling in de markt.

Opvallende lessen uit het boek voor mij:

 • Marktmacht van de superbedrijven zorgt ervoor dat de extra winst die ze verdienen met die macht bij de aandeelhouders uitkomt.
 • De bedrijven met marktmacht werken continu aan het verbreden van de slotgracht waardoor er minder toetreders komen.
 • Minder toetreders betekent minder concurrenten waardoor de prijs omhoog kan.
 • Bij hogere prijzen van de producten kunnen minder mensen ze veroorloven, wordt er minder geproduceerd en hebben minder mensen werk.
 • De marktmacht van deze superbedrijven zorgt er ook voor dat de lonen laag blijven, wat verder bijdraagt in de vergroting van sociale ongelijkheid, want de winst gaat naar de aandeelhouders en hoger opgeleide managers die wel rijker worden.
 • De superbedrijven zijn door de hoge volumes ook in staat bij de leveranciers lagere prijzen af te dwingen.
 • Superbedrijven en organisaties zorgen ook voor een ‘sterreneconomie’ – de sterren in de topposities verdienen steeds meer.
 • Mensen werken steeds langer bij dezelfde werkgever en stromen lastig door, dit komt omdat de superbedrijven de concurrentie hebben verwijderd.
 • Op het laatste deel in het boek hebben we een aantal kritische opmerkingen.
 • De superbedrijven zijn in staat om omzetten en winsten over de wereld te verdelen waardoor ze veel minder belastingen betalen terwijl ze wel gebruik maken van de voorzieningen.
 • Meer transparantie in de boekhouding voor alle bedrijven zorgt voor meer dynamische markt en meer inzicht voor iedereen.

De ondertitel van het boek van Jan Eeckhout is, Waarom de macht van supersterbedrijven onze economie ondermijnt.

Een zeer interessant boek waarin Jan de gevolgen laat zien door de groei van de zogenaamde supersterbedrijven op het loon van medewerkers, concurrentie, prijzen van het product en meer. Al hebben we enkele kritische opmerkingen over het laatste deel van dit boek.

Jan heeft Amerikaanse en Europese ervaringen al worden er op een enkele uitzondering na (AB InBev) vooral gekeken naar voorbeelden uit de VS. Terwijl in de boeken van Hermann Simon, zijn voldoende voorbeelden van supersterbedrijven in Europa te vinden. Jan sluit het boek af met wat volgens hem de oplossing is voor deze situatie, die veel impact heeft in de markt.

Het boek bestaat uit drie delen:

 1. De oorsprong van marktmacht
 2. De schadelijke gevolgen van marktmacht
 3. De toekomst van werk en het zoeken naar oplossingen

Luister naar deze boekbespreking

Use neurodiversity for a better workplace - Katja Rieger | Decide for Impact show 355

Use neurodiversity for a better workplace - Katja Rieger | Decide for Impact show 355

July 14, 2022

You can find the notes on this episode here https://decideforimpact.com/show355-use-neurodiversity-for-a-better-workplace-katja-rieger/

Vandaag het gesprek met Katja Rieger.

Following a successful international career at GE and Swiss Re, Katja founded her own companies and offers training and consulting to align strategy and culture. Her experience allows her to create credible and sustainable change, inspiring leadership, and productive environments, that are great to work at.

She knows how to use the powerful impact of purpose, culture, and leadership to achieve challenging goals even in volatile ambiguous situations.

Risk is daily business for executives and boards. She helps create the environment and the structure of how to make the best decisions, that take both short-term opportunities and long-term sustainability into account.

Striving towards an environment, where our humanity makes us successful together, is her vision.

Enjoy the insights of Katja.

Let’s get started…

In gesprek met Katja Krieger leerde ik:

 • When you rolemodel kindness you can create ripples and a larger impact over time.
 • Three tips for inclusion: get curious about others, acquire inclusive skills like listening, and learn to suspend your judgment about others.
 • I can use the power of habits to improve my inclusion behavior
 • Transparency helps with inclusion.
 • Most people don’t like unfairness, transparency creates awareness and we want to change to an equal situation.
 • Microaggression with minor remarks and jokes mostly from unconscious biases.
 • Look for allies that can help you in typical microaggression situations.
 • Transparency is a big help in combating some of these injustices.
 • A great help in these microaggression situations is a simple question, what do you mean by that?

  

Zo schrijf je een best seller boek - Charlotte Meindersma en Hanneke de Wit | Decide for Impact show 354

Zo schrijf je een best seller boek - Charlotte Meindersma en Hanneke de Wit | Decide for Impact show 354

July 7, 2022

De notities bij deze aflevering vind je hier https://decideforimpact.com/show354-zo-schrijf-je-een-best-seller-boek-charlotte-en-hanneke/

Vandaag het gesprek met Charlotte Meindersma en Hanneke de Wit auteurs van het boek Het Bestsellerboek.

Charlotte en Hanneke hebben samen meer dan 25 jaar ervaring in het boekenvak. Ze gaven in totaal 9 boeken uit, waar meer dan 15.000 exemplaren van over de toonbank gingen.
 
Charlotte is jurist en marketeer. Vanuit haar bedrijf Charlotte’s Law & Fine Prints geeft ze juridisch advies en marketingadvies. Ze is een disruptor en pionier in de juridische wereld.
 
Hanneke is schrijfcoach, redacteur, ontwerper en marketeer. Vanuit haar bedrijf Tangram Studio heeft ze al vele ondernemers geholpen om hun boek succesvol uit te geven.

Laten we beginnen…

In gesprek en met Charlotte en Hanneken en uit het boek leerde ik:

 • Op één komen in managementboek is niet echt ingewikkeld.
 • Net als schrijven, is video ook vooral doen.
 • Door een live stream direct opnemen hoeft Charlotte naderhand niet meer de video te bewerken, maar de voorbereiding kost nog steeds veel tijd.
 • Belangrijke vraag voordat je begint met schrijven, wil je zoveel mogelijk boeken verkopen of dat er zoveel mogelijk werk uitkomt?
 • Wanneer je in een rustige tijd 500-600 boeken verkoopt in de eerste 30 dagen maak je een grote kans om op één te komen op managementboek.
 • Wil je een boek verkopen via de boekhandel verkopen dan is het goed om voor een breder publiek te schrijven.
 •  
 • Charlotte heeft een wekelijkse e-mail Law Juice voor EUR 4,00/mnd
De Meetmaatschappij - Berend van der Kolk | De Ondernemers Boekencast afl 56
Duurzame slow fashion voor impact - Anouk List | Decide for Impact show 353

Duurzame slow fashion voor impact - Anouk List | Decide for Impact show 353

June 30, 2022

Hier vind je de notities bij deze aflevering https://decideforimpact.com/duurzame-slow-fashion-voor-impact-anouk-list/

 

Vandaag het gesprek met Anouk List oprichter van VintageConnector.

Dit keer een jonge ondernemer die net gestart is met haar bedrijf en die ik heb leren kennen tijdens het lustrum feest van Young Ladies Business Academy. Dit is het initiatief van Elske Doets om jong ambiteuze vrouwen een duw in de rug te geven. Dat initiatief ondersteun ik graag door te leren van vrouwen als Anouk.

Anouk List is een ondernemer die zich inzet voor een duurzame impact met haar bedrijf. Ze zegt,

“Fast fashion is niet de toekomst, duurzame slow fashion daar gaan wij voor! Alleen samen kunnen wij impact maken.
Alleen samen kunnen wij een verandering brengen aan het huidige systeem. Vintage Connector gaat zich inzetten voor een duurzame toekomst.

Be kind, buy vintage.”

Laten we beginnen…

In gesprek met Anouk leerde ik:

 • The Young Lady Business Academy is voor ambitieuze vrouwen tussen de 15 en 25 
 • Je leert van inspirerende mensen en bouwt snel een netwerk tijdens YLBA.
 • Vintage kleding kopen is de meest duurzame vorm van kleding kopen. 
 • Ze gaat voor meer impact, in plaats van meer winst.
 • Ze zet liever wat lager in op de doelen om verrast te zijn.
 • Focus vinden is een grote worsteling.
 • In je eentje maak je geen impact, dat doe je met zoveel mogelijk mensen.
 • In de Vintage wereld is niemand cocurrent van elkaar want ieder product is uniek.
 • Ze zoekt een marketeer van 15 uur per week met ervaring waarmee ze samen het platform bekend gaat maken.

 

Je kan het doen - Lianne Keemink | Decider for Impact 352

Je kan het doen - Lianne Keemink | Decider for Impact 352

June 23, 2022

Je leest de notities bij deze aflevering hier https://decideforimpact.com/show352-je-kan-het-doen-lianne-keemink/ 

Vandaag het gesprek met Lianne Keemink.

Lianne is studentendecaan, blogger en auteur van drie zelfhulpboeken: Je moet (bijna) niks, Dingen anders doen en Je kan het (doen!). Daarnaast is ze de docent voor de Creatief Schrijven cursus van het NTI. Lianne is 34 en woont in Berkel en Rodenrijs.

In gesprek met Lianne leerde ik:

 • Dagelijks schrijven om te verwerken en onthouden.
 • Veel trainen om te leren schrijven voor een deadline.
 • Ze leeft haar hele leven in twintig minuten per keer met de Pomodoro techniek.
 • Leren dagelijks dingen doen zoals schrijven is te leren, alleen het gaat langzamer dan je verwacht.
 • Om de volgende keer snel verder te kunnen schrijven maakt ze een haakje, zoals het begin van de volgende regel, of het volgende onderwerp. Daardoor kan ze direct met beginnen met schrijven zonder eerst de dingen terug te lezen.
 • Je wil veel waarde geven, maar houdt het klein, houdt het voor jezelf haalbaar, begin met één ding om te schrijven en delen.
 • Je kunt niet zeggen dat er geen tijd is, lees het boek ‘168 hours’ om te leren hoeveel tijd je hebt in een week.
 • Mooi uitgangspunt, mijn enige taak is dingen op de wereld zetten en wat andere mensen daarmee willen doen is hun taak.
 • Ieder mens heeft aandacht nodig, want zonder aandacht ga je dood.
 • Ieder jaar is ze een tot drie maanden afwezig van social media voor haar mentale gezondheid.
 • Van de drie pilaren, werk, gezondheid en relaties, kan er wel eentje wiebelen.
 • Een van de belangrijkste dingen die je kunt leren in je leven is met andere mensen praten.
 • Gebruik Carpe Opus (=pluk de taak) als je overloopt.
 • Een future to-do lijst voor de taken waar je meer aandacht of meer rust voor nodig hebt.
 • De Pomodoro techniek gebruiken om iets af te ronden.
 • Drie manieren om te stoppen.

Laten we beginnen...

Podbean App

Play this podcast on Podbean App