Decide for Impact podcast

De toekomstvaste zorg droom - Egge van der Poel | Decide for Impact show 356

July 21, 2022

De notities van dit gesprek vind je hier https://decideforimpact.com/show356-de-toekomstvaste-zorg-droom-egge-van-der-poel/

Vandaag het gesprek met Egge van der Poel.

Egge is een beta met een alfarandje. Gepromoveerd in de experimentele deeltjesfysica met daarnaast een Bachelor als filosoof. Hij heeft een nieuwsgierige aard en een passie voor communicatie. Hij past niet makkelijk in hokjes en gebruikt die eigenschap om bruggen te bouwen.

Laten we beginnen…

In gesprek met Egge van der Poel leerde ik:

 • hoe het Higgs deeltje is aangetoond in CERN
 • De samenwerking in CERN is bijzonder en is een goed voorbeeld hoe het ook zou kunnen in de zorg.
 • Meer data en kennis delen in de zorg is belangrijk.
 • Het ontstaan van het internet heeft de oorsprong in CERN.
 • Kwetsbaarheid als kracht is geen kerncompetentie in de hierachische omgeving van een ziekenhuis. Terwijl dit belangrijk is voor de cultuurverandering die nodig is.
 • De grootste bottle-kneck is het gezamenlijke doel die nodig is voor de transitie naar een nieuwe vorm van gezondheid en zorg.
 • Zorg bieden en dat levert geld op, is een vreemd uitgangspunt.
 • Als de ouderen groep gaat eisen dat alles kan en alles moet, dan is de zorg onbetaalbaar.
 • Preventie heeft geen verdienmodel. Er is geen model dat er voor zorgt dat we we beginnen bij gezonder leven.
 • Delen van informatie en kennis heeft geen verdienmodel, maar delen zou wel de standaard moeten zijn.
 • Stichting Corona in kaart is briljant mislukt. Ze kregen de publieksprijs in de zorg.
 • Er wordt veel data naar beleidsmensen gestuurd, maar waar is de terugkoppeling naar de mensen die het werk doen?
 • Met een gezamenlijk doel kun je vanuit vertrouwen en een lerende houding samen vooruit.
 • Geen vertrouwen in de mensen die zeggen dat ze de toekomst kennen. Het top-down gaat niet werken.
 • Leidersschap is nodig om te proberen en dat falen nodig is.
 • Als leider moet je de superfaler onder de superfalers zijn.
 • De shit en de cultuur sijpelt naar beneden.
 • De gemeenschappelijke waarden hebben we eruit gemanaged in de BV Nederland want het kan beter, sneller, efficienter en groei.
 • Economische groei zorgt niet voor sociale cohesie; vermogensongeljkheid = kansen ongelijkheid
 • De maanlanding is eindig denken. “Je moonshot” is dan ook bekrompen denken. Want als je op de maan staat, dan is het spel gewonnen.
 • Rensmeesterschap zit diep in onze cultuur, maar het neoliberisme heeft hard toegeslagen.
 • Het boel Geheelmeesters is opgedeeld in drie delen: dromen, ontwaken en ontwerpen.
 • Het duurzaam maken van je IC – Egge in gesprek met Nicole Hunfeld
 • Dromen, durven, doen op een manier dat we sneller leren met elkaar.
 • Als we de geonzheidszorg anders willen doen dan moet er meer aandacht komen voor het deel gezondheid, nu is er vooral aandacht voor de zorg.
 • De grote bedrijven moeten zichzelf pijn gaan doen, ze moeten een transitie door.
 • Je moet doen wat nodig is, en jouw organisatie doet er niet toe.
 • Er is niemand die werkloos wordt omdat we dingen anders gaan inregelen in zorg.
 • Je hebt geen grote gebouwen nodig voor zorg. Oud denken wat in dure stenen wordt gestopt. Je wil zo min mogelijk mensen bij je hebben.
 • Durf je jouw organisatie in twijfel te trekken in het bestaan?
 • Negentig procent in de gezondheid van de mens wordt bepaald door dingen die niets met zorg te maken hebben.
 • We steken 110 miljard in de zorg en we doen heel weinig aan bestaanszekerheid.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App