Decide for Impact podcast

Autonomie Verbondenheid Competentie Purpose - Matthijs Steeneveld | De Ondernemers Boekencast afl 64

October 28, 2022

De volledige notities van deze aflevering vind je hier https://decideforimpact.com/autonomie-verbondenheid-competentie-purpose-boekencast-afl-64/

In deze aflevering hebben we het over het boek Autonomie verbondenheid competentie purpose van Matthijs Steeneveld. Een boek dat uitgaat van een verticaal ingerichte organisatie. Het boek is een goede inleiding om te ontdekken hoe je medewerkers kunnen floreren in hun werk.

Wat Tom en mij betreft mist het boek aandacht voor meer horizontaal ingerichte organisaties, waarde leider/manager naast het team staat en een meer coachende rol heeft, waardoor autonomie bij de medewerkers en het team meer oprecht aanvoelt.

Door deze basisbehoeften van de medewerkers te ondersteunen werken mensen harder, efficiënter en voelen zich daar goed bij. De vraag die ik hierbij stelde is, doet een bedrijf dit omdat ze meer resultaat willen behalen of omdat ze het goede met de mensen voor hebben? Maakt dit uit voor het resultaat?

 

De ondertitel van het boek is, Leidinggeven aan mensen met de kennis van nu. Het boek is geschreven door Matthijs Steeneveld.

Interessant boek, veel theorie en verdieping via de voetnoten mogelijk. Genoeg dingen waarin Matthijs de ruimte laat om zelf te onderzoeken. Een bekend onderwerp waar we het al vaker over gehad hebben. Als leider een belangrijk onderwerp. Praktische tips in de interventies.

Boek is opgedeeld in 4 delen

 1. Goed werk
 2. Van theorie naar jouw praktijk
 3. Goed werk mogelijk maken
 4. Interventiehoofdstukken

Een krachtige samenvatting van het boek vind je op pag 31 en 32:

 • Autonomie – is het ervaren van eigen, vrije keuze, het zelf bepalen wat en hoe je doet, denkt en voelt
 • Verbondenheid – is de ervaring van verbinding met andere mensen, erbij horen en gewaardeerd worden
 • Competentie – gaat om het ervaren van meesterschap en effectiviteit in de dingen die we doen
 • Purpose – is het kunnen ervaren van zingeving, voldoening door bij te dragen aan iets dat waardevol is

Opvallende lessen uit het boek voor mij:

 •  Het boek is een samenvoeging van de zelfdeterminatie theorie van Deci en Ryan en de drie elementen uit Drive van Daniel Pink.
 • Wil je als leider dat mensen in het teal floreren ontwikkel dan de vier basisbehoeften in je organisatie.
 • Begin bij de basisbehoefte autonomie
 • Psychologische veiligheid lijkt de belangrijkste voorwaarde te zijn voor autonomie en de andere drie behoeften.
 • Er worden veel interventies genoemd, maar door vooral aandacht te geven aan psychologische veiligheid in je organisatie gaat de rest als vanzelf.
 • Floreren en presteren van iedereen in het bedrijf zorgt voor gelukkige en gezonde medewerkers. Dat heeft een positief effect op de resultaten van de medewerkers, daarmee voor de klanten en daarom op het financiële resultaat van het bedrijf.
 • Wil je dat mensen floreren, begin met psychologische veiligheid en het geven en ondersteunen van autonomie.

 

Podbean App

Play this podcast on Podbean App